Od Agenta do Eksperta - #OADE

Od Agenta do Eksperta - Maciej Więckowski

04.08.2015


Jak każdy z nas wie czasem nawet banalne pytania często odbijają się echem, a uzyskane na nie odpowiedzi są albo żadne albo często mało wystarczające. Aby nie pisać obszernych działów pomocy jak i nie zbywać najważniejszego elementu świadczącego o jakości naszej pracy jakim jest pomoc i kontakt ze wszystkimi agentami, postanowiliśmy wykorzystać naszą pozycję w Towarzystwach jak i bardzo owocną współpracę z managerami i “zaciągnąć” wszystkich wybitnych ludzi do stworzenia cyklicznego programu w którym zmierzą się z pytaniami agentów ubezpieczeniowych. Dziś swoją wiedzą i doświadczeniem wesprze nas Maciej Więckowski - Dyrektor regionalny Gdańskiego oddziału Insurance Service i przybliży nam trochę bardziej niektóre produkty Ergo Hestii.

Jeżeli masz pytania na które nie znalazłeś jeszcze odpowiedzi albo czujesz, że uzyskana odpowiedź nie jest wystarczająca wyślij je do nas na maila: marketing@insuranceservice.pl a postaramy się znaleźć na nie odpowiedź i opublikować w następnej publikacij Pytań od Agenta do Eksperta.


Pytanie 1)

Jakie Towarzystwo Twoim zdaniem będzie najbardziej odpowiednie dla kierowców zawodowych którzy mają wypracowane lata doświadczenia za kierownicą, ale nigdy nie posiadali własnego obowiązkowego ubezpieczenia OC, oraz w jaki sposób najlepiej udowodnić swoje doświadczenie takiemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu?

Odp:

Jest to dość częste pytanie, najlepszą metodą zapewnienia Towarzystwa, że jest sie kierowcą zawodowym z dużym doświadczeniem jest przedstawienie oświadczenia wystawionego przez jego pracodawcę. Takie oświadczenie powinno zawierać informacje o przebiegu pracy w firmie jak i o braku szkód z tytułu bycia kierowcą zawodowym, dodatkowo oświadczenie takie powinno być zaopatrzone w pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do wystawienia takiego oświadczenia. Jakie Towarzystwa bym polecał? Ja osobiście zaczął bym od ofert Towarzystwa Gothaer, a następnie Hestia i Compensa.


Pytanie 2)

Czy wypowiedzenie obowiązkowego ubezpieczenia po jego automatycznym wznowieniu skutkuje dodatkowymi kosztami dla klienta i czy rzeczywiście warto zmieniać swoje ubezpieczenie w trakcie jego trwania?

Odp:

Wypowiedzenie automatycznie wznowionej polisy nie jest obarczone konsekwencjami finansowymi jeżeli wypowiemy je z dniem wznowienia. W pozostałych przypadkach Towarzystwo może naliczyć nam opłatę proporcjonalnie do ilości dni w których świadczyła ochronę aż do momentu jej wypowiedzenia. Często zdarza się tak, że szukając u agenta lepszej oferty cenowej oraz jakościowej trafiamy na oferty które znacznie odbiegają cenowo od aktualnie posiadanej polisy, “czy warto?” jest to indywidualna kwestia klienta czy zależy mu na cenie czy jakości oferty, a aktualnie rynek ubezpieczeń przeżywa renesans jeżeli chodzi o podnoszenie jakości świadczonych usług i osoby posiadające polisy w mniej nowoczesnych Towarzystwach mogą zyskać na zawarciu nowej umowy.


Pytanie 3)

Jakie konsekwencje musi brać pod uwagę osobą dopuszczająca do przerwy w posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Odp:

Osoby dopuszczające do powstania przerwy między zawarciem kolejnych polis OC mogą liczyć się z sytuacją gdzie UFG odnotuje brak spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia, w tej sytuacji naliczy karę pieniężną zgodną z obowiązującą w ich systemie tabelą opłat karnych.


Pytanie 4)

Z racji nadchodzącego sezonu urlopowego co raz częściej spotykamy się z pytaniami odnośnie ubezpieczeń turystycznych z klauzulą wojen i terroryzmu, przy wyjazdach do takich krajów jak Egipt. Jakie Towarzystwo Twoim zdaniem będzie miało najbardziej konkurencyjną ofertę pod względem oferowanej ochrony?

Odp:

Ergo Hestia oferuje szeroki zakres ochrony w konkurencyjnej cenie, należy jednak pamiętać, że Ergo Hestia nie odpowiada za szkody będące następstwem terroryzmu, chyba, że ubezpieczenie zostało rozszerzone o terroryzm. Jeżeli do nagłego wystąpienia pierwszych aktów terroru doszło niespodziewanie, a polisa zawiera rozszerzenie – Ergo Hestia odpowiada przez 5 dni. To okres, w którym Ubezpieczony powinien powrócić do kraju.

Zgodnie z paragrafem 22 ust. 7 OWU HP: „W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o terroryzm, odpowiedzialność Ergo Hestii ustaje po 5 dniach, licząc od daty nagłego wystąpienia w danym kraju pierwszych aktów terroryzmu, niespodziewanej wojny, działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów, do których doszło nagle w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju.”

Definicję Terroryzmu określa paragraf 3. Ust 18:

„Terroryzm – nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.” Powyższe zapisy oznaczają, że Klientom decydującym się na wyjazd do Tunezji w chwili obecnej nie należy oferować rozszerzenia o terroryzm, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa w zakresie szkód powstałych w wyniku terroryzmu – nie będzie świadczona, gdyż akty terroru już zaistniały. Ochrona w razie innych zdarzeń np. nagłego zachorowania, nie mających związku z aktami terroru, zachodzi zgodnie z OWU. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na aktualne ostrzeżenia dla podróżujących w miejsca niebezpieczne znajdujące się na stronie MSZ.


Pytanie 5)

Gdzie mogę ubezpieczyć osobę przebywającą poza granicami RP, która zapomniała wykupić Ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny, a zależy mi aby nie było karencji?

Odp:

Taką opcję oferuje Ergo Hestia, możemy zawrzeć ubezpieczenie na rzecz osoby przebywającej poza granicami RP, oczywiście ubezpieczającym w takiej sytuacji musi być osoba przebywajaca w Polsce, która może udać się do agenta i polisę podpisać. WAŻNE aby nie zaznaczać w iPegazie opcji “ubezpieczenie na rzecz osoby przebywającej poza RP”, jest to zaszłość po poprzednich OWU, która nie została usunięta z systemu.


Pytanie 6)

W jakim TU mogę ubezpieczyć najkorzystniej 70-letnią osobę chorującą na nadciśnienie tętnicze, która wyjeżdża na dwa tygodnie do USA?

Odp:

Takiemu klientowi zaproponowałabym ubezpieczenie Hestia Podróże w wariancie pełnym (tylko ten wariant obejmuje USA, Kanadę, Japonię i Chiny), gdyż w EH zwyżka za choroby przewlekłe wynosi tylko 100% i nie ma ograniczenia wieku klienta, składka wyniesie tyle samo zarówno dla osoby 30-letniej chorującej na chorobę przewlekłą co dla klienta 70-letniego.


Pytanie 7)

Chcę ubezpieczyć na wyjazd zagraniczny 4-osobowa rodzinę, gdzie wyjdzie najkorzystniejsza składa, przy założeniu, że jedno z dzieci ma 5 lat, a drugie 1,5 roku?

Odp:

Bardzo korzystną ofertę uzyskamy w pakiecie Hestia Podróże, gdzie na dzieci do 18 roku życia obowiązuje zniżka 30%, a dzieci do drugiego roku życia korzystają z Ubezpieczenia bezpłatnie, ważne aby dziecko było wpisane na polisie, system po numerze PESEL automatycznie naliczy składkę 0 zł.


Pytanie 8)

Gdzie polecacie ubezpieczyć kobietę w 5 miesiącu ciąży, która wyjeżdżą do Tajlandii?

Odp:

W pakiecie Hestia Podróże nie ma wyłączeń dotyczących kosztów leczenia dla kobiet w ciąży, o ile nie jest to poród, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży, poród który odbędzie się przed tym terminem jest objęty zakresem Ubezpieczenia, ale należy pamiętać, ze EH pokryje koszty pobytu w placówce tylko matki, ponieważ z wiadomych powodów dziecko nie mogło być jeszcze ujęte na polisie ubezpieczeniowej.