Dynamiczny rozwój wielu przedsiębiorstw w Polsce, ciągle zmieniające się uwarunkowania w funkcjonowaniu gospodarki narodowej, w tym ciągłe zmiany i prace nad dostosowywaniem się polskiego prawa ubezpieczeniowego do standardów światowych wymaga spojrzenia na problemy ubezpieczeniowe w sposób odmienny niż dotychczas. W okresie transformacji powstało wiele nowych Towarzystw Ubezpieczeniowych, często z kapitałem najbardziej renomowanych firm zachodnich, które oferują coraz więcej nowych i bardziej wyszukanych produktów ubezpieczeniowych gwarantujących bezpieczeństwo działalności gospodarczej. Na ogół Klienci potrzebują tylko kilka z nich, albo mogą sobie życzyć specjalnych programów ubezpieczeniowych, zaprojektowanych na miarę ich indywidualnych potrzeb. Przygotowanie profesjonalnej oferty ubezpieczeniowej wymaga nie tylko swobodnego poruszania się po produktach oferowanych przez zarejestrowane w Polsce zakłady ubezpieczeniowe, ale również znajomość produktów oferowanych w Europie. Korzystanie dzisiaj z usług profesjonalnego doradcy ubezpieczeniowego przestało być komfortem, stało się koniecznością. Wychodząc temu naprzeciw powstała firma INSURANCE SERVICE specjalizująca się w doradztwie i obsłudze ubezpieczeń. Specyfika naszych usług polega na tym, że prowadzimy stałą analizę rynku ubezpieczeniowego i na tej podstawie oferujemy klientom zestawy efektywnych ubezpieczeń różnych, ale zawsze wiarygodnych firm ubezpieczeniowych, nie pobierając przy tym żadnych dodatkowych opłat. W zakresie naszych usług znajduje się bezpłatne doradztwo ubezpieczeniowe połączone ze sprzedażą i obsługą ubezpieczeń.

INSURANCE SERVICE zawiera umowy ubezpieczeniowe w imieniu i z upoważnienia wielu, wiarygodnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

INSURANCE SERVICE nie jest firmą ubezpieczeniową, jest natomiast liderem na polskim rynku pośredników ubezpieczeniowych. Zależy nam na jakości świadczonych przez nas usług. Agent INSURANCE SERVICE w sposób rozważny, profesjonalny i bezpłatny usystematyzuje potrzeby klienta, dokona spokojnej analizy ofert ubezpieczeniowych i ułatwi wybór właściwego produktu. Potem oczywiście załatwi wszelkie formalności związane z jego nabyciem i przez cały czas trwania polisy będzie się opiekował Klientem. Wśród dziesiątek tysięcy ubezpieczonych za pośrednictwem Doradców INSURANCE SERVICE są: osoby fizyczne, firmy średniego i małego biznesu, duże i bardzo duże podmioty gospodarcze.

Korzystając z naszych usług zaoszczędzicie Państwo czas i pieniądze, ponieważ za doradztwo i informację nie pobieramy żadnych opłat.